Čo je to Cornhole?

Pravidlá Cornhole sú vskutku jednoduché. Ide o outdoorovú zábavu, ktorá sa hrá na dvoch hracích doskách. Cieľom hry je hodiť vrecko naplnené kukuricou tak, aby prešlo dierou v doske (po anglicky je CORN kukurica a HOLE diera). Hrá sa vo dvojici a hráči sa striedajú v hádzaní vreciek. V jednom kole hodí každý hráč 4 vrecká. Po odohratí kola sa spočítajú body. Vrecko, ktoré skončilo v diere sa počíta za 3 body, vrecko na doske je za 1 bod a vrecká mimo dosky sú za 0 bodov. Hra končí kolom, v ktorom jeden z hráčov dosiahol aspoň 21 bodov.

Cornhole hra

Základné Cornhole pravidlá

Ihrisko

Rozmery ihriska

Ihrisko Cornhole je obdĺžniková plocha široká približne 2,5 m a približne 11 m dlhá. Na hracej ploche sú 2 proti sebe umiestnené Cornhole dosky v odhodových zónach. 

Vzdialenosť dosiek

Hracie dosky musia byť kolmo oproti sebe. Vzdialenosť medzi prednými stranami dosiek je 8,23 m.

Odhodová zóna

Každý hráč má svoju odhodovú zónu z jednej strany dosky. Zóna je 90 cm široká a 120 cm dlhá. Hranica odhodu je pomyselná čiara, ktorá je predĺžením prednej strany dosky. Hráč pri odhode, musí byť vnútri svojej odhodvej zóny.

Cornhole ihrisko - vzdialenosti cornhole dosiek

Dosky

Materiál a spracovanie

Vrchná doska hracej dosky by mala byť z preglejky. Pre súťaže by mala byť aspoň 1,8 cm hrubá s povrchovou úpravou aby bola dostatočne hladká.

Rozmery dosky

Hracia doska je 120 cm dlhá a 60 cm široká. Predná hrana dosky je 10 cm nad úrovňou zeme a zadná strana dosky je 30 cm od zeme. 

Umiestnenie otvoru

Otvor v hracej doske má 15 cm v priemere. Stred otvoru je 22 cm od zadnej hrany dosky a 30 cm od oboch strán. Hrana otvoru by mala byť zaoblená.

Vrecká

Cornhole kopa vreciek

Rozmery a váha

Vrecká sú typicky plnené plastovým granulátom. Váha jedného vrecka je v rozmedzí 440 g až 460 g. Vrecko je štvorcového tvaru, kde dĺžka strany je 15 cm. Hrúbka vrecka by mala byť okolo 3 cm.

Rýchlosť sklzu

Každá strana vrecka je väčšinou z iného materiálu, dôsledkom čoho sa každá strana inak kĺže. Pomalšia sa používa na umiestnenie vrecka na doske tak, aby zavadzala protihráčovi. Rýchlejšiu hráči používajú na prerazenie blokujúcich vreciek, alebo na lepší sklz do diery.

Bodovanie

Body

Po odhádzaní jedného kola sa spočítajú platné body nasledovne:
Každé vrecko, ktoré je na konci kola v diere sa počíta za 3 body. Každé vrecko, ktoré je na doske sa počíta za 1 bod a každé vrecko mimo dosky je za 0 bodov. Každý hráč si spočíta svoje body. Víťazné body si pripočíta len hráč, ktorý dané kolo vyhral. Pripočíta si rozdiel bodov v danom kole medzi ním a súperom. Napr.: Hráč1 nahral 8b. Hráč2 6b. -> Hráč1 si pripočíta 2b. (8-6). Hra pokračuje kým jeden z hráčov nenahrá aspoň 21 bodov.

Neplatné pokusy

Každé vrecko, ktoré je považované za neplatný pokus, musí byť odstránené z hracej dosky pred tým, než nasledujúci hráč hodí svoje vrecko. Za neplatný pokus sa považuje hlavne ak hráč stúpi mimo svojej odhadzovacej zóny pred tým, ako odhodí vrecko, alebo ak vrecko pred dopadom na dosku prišlo do styku so zemou, alebo inou prekážkou. Pokiaľ neplatný pokus pohol vrecká na doske, tie sa pred ďalším hodom vrátia do svojej pôvodnej polohy.

Priebeh hry

Pred hrou

Hracie dosky by mali byť vo vodováhe a umiestnené v správnej vzdialenosti. Hráči sa dohodnú, ktorý z nich hru začne, prípadne si hodia mincou. Každý hráč odohrá celú hru zo svojej odhodovej zóny.

Jedno kolo hry

Hráči sa striedajú v hádzaní vreciek na dosku. Kolo končí v momente keď obaja hráči odhádžu všetky 4 vrecká. Hráči spoločne vyhodnotia body. Každý si vezme svoje vrecká. Nasledujúce kolo začína hráč, ktorý posledný skóroval. Hráči v novom kole hádžu z odhadzovacej zóny, ktorá je kolmo oproti ich pôvodnej zóny.

Koniec hry

Počet kôl nie je limitovaný. Hra končí kolom, v ktorom jeden hráč dosiahol v súčte aspoň 21 bodov. Vzhľadom na to, že víťazné body si v každom kole pripisuje len víťaz kola, tak nemôže nastať situácia, v ktorej by vyhrali obaja, alebo nastala remíza.

Ostatné

Štvorhra

Pri štvorhre hrajú proti sebe dve dvojice. Dvojica, ktorá hrá spolu stojí oproti sebe (každý pri inej doske). Jedno kolo prebieha vždy len medzi dvojicou súperov na jednej doske. Nasledujúce kolo hrá druhá dvojica hráčov stojaca pri druhej doske. Body sa vyhodnocujú po každom kole a dvojici spoluhráčov sa spočítavajú kumulatívne.

Juniori a seniori

Pre hráčov mladších ako 12 rokov a pre seniorov je vzdialenosť medzi hracími doskami skrátená na 6,4 metra. Ostatné Cornhole pravidlá sú nezmenené.

Technika hodu

Hod vrecka je vždy zospodu. Vrecká sa nehádžu ako pri baseballe. Hráč sa snaží hodiť vrecko tak,  aby rotovalo a malo plochú dráhu letu. Tým eliminuje nežiaduce odrazy pri dopade vrecka.